Уколико имате потешкоће у попуњавању образца за регистрацију, молимо Вас да нам пошаљете копију попуњеног гарантнog листа заједно са копијом доказа о куповини уређаја (новчани или неки други финансијски документ који потврђује датум куповине уређаја) на адресу Представништво WHIRLPOOL / INDESIT COMPANY, Milenka Vesnića 3, 11000 Beograd. Крајњи рок за пријаву је 30 дана од датума куповине уређаја. Кад шаљете копије докумената путем поште, рачуна се датум према поштанском жигу.

 


0000067786